Main Content

TİSNA YAYIN AÇIK ERİŞİM

Tisna'nın Nehir Tanrısı: Tisnaios

Çalışmamız içerisinde Aiolis Bölgesi'nin az bilinen bir kenti olan Tisna'nın, kente ismini verdiği belirtilen nehir tanrısı Tisnaios incelenerek, Aiolis Bölgesi kültleri açısından yeri, önemi ile varlığı, bilinen ve yeni araştırmalar sonucunda elde edilen veriler ışığında açıklanmaya çalışılmıştır.   

Arkaik Dönem Nekropolü

Kentin asıl yerleşim alanını oluşturan Sarıkale Tepe’nin güney yamacında  büyük bir nekropol alanı saptanmıştır. Burada geçmiş yıllarda kaçak kazılarla tahrip olmuş toplam 321 mezar tespit edilmiş, mezarların içinde ve çevresinde az sayıda İÖ 7-6. yüzyıl seramiği bulunmuştur.

Aiolis Bölgesi'nde Yeni Bir Yazıt

2018 yılında yürütülen yüzey araştırmasında, Çandarlı Körfezi’ni gören Sarıkale Tepe’nin batısında bir tümülüs tespit edilmiştir. Tümülüs’ün ikinci odasında, kireçtaşından yapılmış klineye ait olduğu düşünülen kesme blok taşlardan bir tanesi üzerinde iki satır Hellence yazıt bulunmuştur.

Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji

Güzelhisar ve Serçe ova düzlüklerinin alüvyal dolgularında 49 delgi sondaj yapılmıştır. Sondaj örneklerinin tane boyu, element, mikrofosil analizleri yapılmıştır. Yapılan tarihlemelerle Güzelhisar kıyı ovasının ve deltasının son 6500- 7000 yıl boyunca gelişimi değişen kıyı çizgilerine göre belirlenmiştir.

Tisna Antik Kentinde Bulunan Lydia Seramikleri Üzerine İlk Düşünceler

Tisna antik kenti Lydia Bölgesi’ne bağlanan bir yol ağının yakınında kurulmuştur. Bu nedenle yerleşimin Lydia kültürü ile etkileşim içerisinde olduğu düşüncesi üzerinde durulmaktadır. Kentte gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sırasında bulunan Lydia seramikleri de bu etkiyi kanıtlamaktadır.

It's a Sword, It's a Scabbard, It's Tisna Coins with Depiction of Persian Akinakes

In this study, a series of Tisna’s coins dated to the 4th century BC are discussed. It is known that Tisna, a less known city of Aiolis which is one of the important Iron Age cultural regions of Western Anatolia, gained polis status in the 4th century BC. The archaeological surveys we have been continuing in the site proved that Tisna was inhabited since the end of the 3rd millennium BC.

About the Double-Axe (Labrys) / Butterfly Symbols in an Offering Pit in Tisna

In this study, double-axe/butterfly depictions in an offering pit discovered during the 2018 archaeological survey at Kocakale Tepe (Tisna) are introduced. As it is known, doubleaxes have a long history in the Aegean as a religous symbol. Besides the bronze doubleaxes physically recovered in Greece and the Aegean Islands, the examples encountered in iconography shows that they were important religious symbol.

First Observations on the Transition from the Late Bronze Age to the Early Iron Age in Tisna

The mentioned finds in Tisna reveal supportive results in addition to the new and known ones regarding the transition from the Late Bronze Age to the Early Iron Age in Aeolis. It is thought that the archaeological excavations to be carried out in Tisna in the coming years will provide new evidence to support these findings.

TİSNA I

Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi Yüzey Araştırmaı kapsamında elde edilen veriler, Aliağa Belediyesi'nin katkısı ile TİSNA I kitabı ile yayınlanmıştır. Kitap, Tisna Antik Kenti Resmi Web Sitesi ile erişime açık olarak indirilebilmektedir.   

A Graffito from Tisna

Kentte gerçekleştirilen çalışmalar esnasında Anadolu Arkeolojisi açısından ünik bir grafito ile karşılaşılmıştır. Andezit ana kaya kütlesi üzerine kazıma çizgilerle oluşturulmuş bir figürün resmedildiği grafitodur.

Tisna and First Results of the New Researches

Tisna is located at the now İzmir province, Aliağa district, at the boundaries of Uzunhasanlar and Karakuzu quarters. It was estavlished at a sheltered point overlooking Gulf of Çandarlı, a rough terrain but surrounded by very fertile land next to the Güzelhisar Stream.

Karahayıt (Aiolis) 

Arkeolojik Araştırmaları ve Olası bir Açık Hava Kutsal Alanı

Karahayıt, İzmir ili, Aliağa ilçesi, Güzelhisar Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Araştırma kapsamında Güzelhisar Mahallesi incelemeleri esnasında Karahayıt Mevki ziyaret edilmiştir.